Reklamný koncept kozmetickej nejaký debil tovanie farby v pohybe pre Shades of London

Shades of London, značka kozmetiky z UK nás oslovila s požadavkou návrhu a tvorby vizuálu, ktorý by jasne komunikoval ich víziu – proukt v kombinácii s 3D tekutým efektom v rôzných farbách

Využitie CGI fotografie bolo v tomto prípade ideálnym riešením, ktoré nám umožnilo plnú kontrolu nad farbami, svetlom a kompozíciou výsledných obrázkov na základe pôvodeného zadania.

Využitie CGI fotografie sa ukázalo ako vhodná technika pri dodatočných úpravách všetkých výsledných obrázkov na základe komentárov zákazníka. Takýto spôsob práce umožňuje nám aj naším klientom viac kreatívneho prístupu počas návrhu vizuálov. Finálne obrázky tak počas celého procesu tvorby prechádzali úpravami presne podľa požiadaviek značky Shades of London.