Pracovné hodiny

Kontakt

Chat

Online chat: otvoriť chat

Slovensko / Európa

Štúdio: Martin Pitonak
Letná 45, Rožňava, 04801, SK
+421 948-125-765
martin@welpix.com

Veľká Británia

Zastúpenie: Gabriel Lovas
117 Kingston Hill, KT2 7PZ, UK
+447 901-331-067
gabriel@welpix.com

Kanada / Amerika

Zastúpenie: Nick Regina
16 Eugene St. Toronto, M6B 3Z4, Canada
+1 416-535-5846
nick@welpix.com

Obchodné údaje

Martin Pitoňák, spol.s r.o.
ICO DPH: SK2024067771/§7a
ICO: 47697679
DIC: 2024067771

Invoicing address:
Letná 45, 04801, Rožňava, 04801, SK

Banking:
IBAN: SK2002000000003270362056
BIC/SWIFT: SUBASKBX