Fotografovanie historických predmetov

Fotografovanie historických predmetov pre pripravovaný katalóg baníckeho múzea v Rožňave