Od dnes som členom Asociácie Profesionálnych Fotografov Slovenskej Republiky alebo v skrátenej verzii APFSR

Ako z názvu vyplýva, je to umelecké združenie profesionálnych fotografov na Slovensku ktorého cieľom je predovšetkým prezentácia slovenskej fotografickej tvorby a prehlbovanie záujmu verejnosti a tento druh umenia.

APFSR je tiež členom Európskej federácie profesionálnych fotografov – FEP, ktorá otvára možnosti prezentácie jej členov na európskej úrovni a zároveň aj možnosť získať prestížny európsky certifikát QEP alebo Master QEP. Je to teda aktívne združenie osobností, pre ktorých je fotografické umenie nie len prácou ale aj poslaním, prostredníctvom ktorého šíria dobré meno slovenskej fotografie doma a v zahraničí.

Od členstva si sľubujem aktívnejšiu účasť na verejnom vystavovaní svojich prác a v neposlednom rade konštruktívnu kritiku, ktorá mi pomôže napredovať a zlepšovať sa vo svojej práci aj naďalej.

Naše služby

Fotografovanie produktov

CGI Fotografia