Fotografovanie architektúry je veľmi špecifická forma fotografovania. Fotograf musí najprv dôkladne pochopiť predmet jeho práce. Ak je to možné, vždy je dobré preskúmanie priestorov dopredu a rozhovor s architektom, staviteľom, alebo zadávateľom úlohy. Ďalej je potrebné zistiť aké sú svetelné podmienky v priestore, či sú stavebné materiály vystavené priamemu, alebo nepriamemu slnečnému svetlu. Na základe toho viem rozhodnúť o využití doplnkového osvetlenia. V tomto pripade bolo cieľom hlavne fotografovanie stavených materiálov. Pri fotografovaní interiérov univerzity veterinárskeho lekárstva bolo nutné použiť hlavne doplnkové osvetlenie, aby bolo možné čo najlepšie zachytiť stropné systémy firmy Knauf AMF. Po niekoľkých testovacích pokusoch som získal ideálny uhol fotografovania a vzhľad pre klienta. S odovzdanými fotografiami bol klient veľmi spokojný.

Naše služby

Fotografovanie produktov

CGI Fotografia