Začiatkom roku sme si naplánovali rozsiahly projekt, fotografovanie oblečenia pre on-line obchod. Klient mal jasnú predstavu o tom, ako chce aby výsledne fotografie vyzerali, tak aby sme zachovali vizuálnu kontinuitu jeho predchádzajúcich produktov v už dobre zabehnutom e-shope.

Hneď od začiatku bolo jasné, že si to bude vyžadovať rozsiahle softvérové úpravy fotografií.

Pre samotné fotografovanie oblečenia som použil jednoduché biele pozadie, s ktorým sa dá v softvérovom programe najjednoduchšie pracovať.

Následne nastal čas upraviť fotografie presne podľa predstáv klienta na základe danej predlohy. Celý proces úpravy v programe Photoshop mi dal dosť zabrať, nakoľko zahŕňal skoro všetky techniky od orezávania, odstránenia pozadia a farebnej korekcie až po rozsiahlu manipuláciu grafiky s cieľom vytvoriť vzhľad čo najviac zodpodobajúci sa originálu.

Naše služby

Fotografovanie produktov

CGI Fotografia