V sobotu 4. októbra 2014 počas, Biela Noc Košice, sa ulička remesiel zvona zaplní. Organizácia KRUK ( Košický región umenia a kultúry ) tam organizujeme výstavu mojich fotografií „Košice v obrazoch“ vo veľkom formáte. Celá suma z predaja bude venovaná organizácii – Oáza, na pomoc ľuďom bez domova.

Naše služby

Fotografovanie produktov

CGI Fotografia