Pred pár dnami som mal možnosť fotografovať jedu z komerčných budov PB Capital Košice – Tyršovo nábrežie, na podnet architektkou z štúdia Atrium v Košiciach. Budova o rozlohe viac ako 1500 m² slúži prevažne na obchodne účely a veľká časť budovy je už po rekonštrukcii pod taktovkou štúdia Atrium. Stavba bola realizovaná pred rokom 1969, z čias ktorej pochádza aj keramická mozaika na ľavej časti budovy, ktorá bola typickým moderným prvkom svojej doby.

Autorom mozaiky je 82 ročný rodák z Nových Zámkov, sochár a keramik Imrich Vanek, ktorého spolužiakom v na Pražskej univerzite VŠUP bol aj svetoznámi architekt Jan Kaplický. Kaplický bol v 90 rokoch hlavný architekt za projektom „Future Systems“ – dnes už typickou architektúrou mesta Londýn.

Vanek až do konca 60 rokov aktívne realizoval množstvo keramických prác v spracujúci s architektmi z celého Československa, aj vďaka vtedajšiemu stavebnému zákonu, ktorý udeľoval povinnosť investovať 4% ceny stavby, na jej výzdobu. Jeho keramické diela v súčasnosti už len miznú pri rýchlych rekonštrukciách týchto budov.

Naše služby

Fotografovanie produktov

CGI Fotografia